LUYỆN TẬP (trang 119)

Video hướng dẫn chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Thể tích hình hộp chữ nhật (trang 120, 121)
  2. Thể tích hình lập phương (trang 122, 123)
  3. Luyện tập chung (trang 123)
  4. Luyện tập chung (trang 124, 125)
  5. Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu (trang 125, 126)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 112, 113)
  2. Luyện tập chung (trang 113, 114)
  3. Thể tích của một hình (trang 114, 115)
  4. Xăng-ti-mét khối. Đề-xi-mét khối (trang 116, 117)
  5. Mét khối (trang 117, 118)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.