LUYỆN TẬP (trang 122)

Video hướng dẫn giải toán

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Thực hành xem đồng hồ (trang 123, 124)
  2. Thực hành xem đồng hổ (tiếp theo) (trang 125, 126, 127)
  3. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (trang 128)
  4. Luyện tập (trang 129)
  5. Luyện tập (trang 129)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) (trang 118)
  2. Chia số có bốn chữ số Cho số có một chữ số (tiếp theo) (trang 119)
  3. Luyện tập (trang 120)
  4. Luyện tập chung (trang 120)
  5. Làm quen với chữ số La Mā (trang 121)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.