LUYỆN TẬP (trang 122)

Video hướng dẫn chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập chung (trang 123)
  2. Luyện tập chung (trang 123, 124)
  3. Luyện tập chung (trang 124, 125)
  4. Phép cộng phân số (trang 126)
  5. Phép cộng phân số (tiếp theo) (trang 127)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 117, 118)
  2. Luyện tập chung (trang 118)
  3. So sánh hai phân số cùng mẫu số (trang 119)
  4. Luyện tập (trang 120)
  5. So sánh hai phân số khác mẫu số (trang 121, 122)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.