LUYỆN TẬP (trang 132, 133)

Video hướng dẫn giải toán chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Làm quen với thống kê số liệu (trang 134, 135)
  2. Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) (trang 136, 137)
  3. Luyện tập (trang 138, 139)
  4. Các số có năm chữ số (trang 140, 141)
  5. Luyện tập (trang 142)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Thực hành xem đồng hổ (tiếp theo) (trang 125, 126, 127)
  2. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị (trang 128)
  3. Luyện tập (trang 129)
  4. Luyện tập (trang 129)
  5. Tiền Việt Nam (trang 130, 131)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.