LUYỆN TẬP (trang 133)

Video hướng dẫn chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập (trang 134)
  2. Tìm phân số của một số (trang 135)
  3. Phép chia phân số (trang 135, 136)
  4. Luyện tập (trang 136)
  5. Luyện tập (trang 137)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Phép trừ phân số (trang 129)
  2. Phép trừ phân số (tiếp theo) (trang 130)
  3. Luyện tập (trang 131)
  4. Luyện tập chung (trang 131, 132)
  5. Phép nhân phân số (trang 132, 133)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.