LUYỆN TẬP (trang 137)

https://youtu.be/ulDoT7mWSfM

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập chung (trang 137, 138)
  2. Vận tốc (trang 138, 139)
  3. Luyện tập (trang 139, 140)
  4. Quãng đường (trang 140, 141)
  5. Luyện tập (trang 141, 142)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Cộng số đo thời gian (trang 131, 132)
  2. Trừ số đo thời gian (trang 132, 133)
  3. Luyện tập (trang 134)
  4. Nhân số đo thời gian với một số (trang 135)
  5. Chia số đo thời gian cho một số (trang 136)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.