LUYỆN TẬP (trang 143)

https://youtu.be/ACXtrqdDcyw
Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập chung (trang 144)
  2. Luyện tập chung (trang 144, 145)
  3. Luyện tập chung (trang 145, 146)
  4. Ôn tập về số tự nhiên (trang 147, 148)
  5. Ôn tập về phân số (trang 148, 149)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Vận tốc (trang 138, 139)
  2. Luyện tập (trang 139, 140)
  3. Quãng đường (trang 140, 141)
  4. Luyện tập (trang 141, 142)
  5. Thời gian (trang 142, 143)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.