LUYỆN TẬP (trang 145)

Video hướng dẫn chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Số 100.000 – Luyện tập (trang 146)
  2. So sánh các số trong phạm vi 100.000 (trang 147)
  3. Luyện tập (trang 148)
  4. Luyện tập (trang 149)
  5. Diện tích của một hình (trang 150)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Làm quen với thống kê số liệu (tiếp theo) (trang 136, 137)
  2. Luyện tập (trang 138, 139)
  3. Các số có năm chữ số (trang 140, 141)
  4. Luyện tập (trang 142)
  5. Các số có năm chữ số (tiếp theo) (trang 143, 144)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.