LUYỆN TẬP (trang 148)

Video hướng dẫn chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập (trang 149)
  2. Diện tích của một hình (trang 150)
  3. Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông (trang 151)
  4. Diện tích hình chữ nhật (trang 152)
  5. Luyện tập (trang 153)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 142)
  2. Các số có năm chữ số (tiếp theo) (trang 143, 144)
  3. Luyện tập (trang 145)
  4. Số 100.000 – Luyện tập (trang 146)
  5. So sánh các số trong phạm vi 100.000 (trang 147)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.