LUYỆN TẬP (trang 153)

Video hướng dẫn chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Diện tích hình vuông (trang 153, 154)
  2. Luyện tập (trang 154)
  3. Phép cộng các số trong phạm vi 100.000 (trang 155)
  4. Luyện tập (trang 156)
  5. Phép trừ các số trong phạm vi 100.000 (trang 157)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 148)
  2. Luyện tập (trang 149)
  3. Diện tích của một hình (trang 150)
  4. Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông (trang 151)
  5. Diện tích hình chữ nhật (trang 152)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.