LUYỆN TẬP (trang 154)

Video hướng dẫn chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Phép cộng các số trong phạm vi 100.000 (trang 155)
  2. Luyện tập (trang 156)
  3. Phép trừ các số trong phạm vi 100.000 (trang 157)
  4. Tiền Việt Nam (trang 158, 159)
  5. Luyện tập (trang 159, 160)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Diện tích của một hình (trang 150)
  2. Đơn vị đo diện tích. Xăng-ti-mét vuông (trang 151)
  3. Diện tích hình chữ nhật (trang 152)
  4. Luyện tập (trang 153)
  5. Diện tích hình vuông (trang 153, 154)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.