LUYỆN TẬP (trang 160, 161)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Phép nhân (trang 161, 162)
  2. Luyện tập (trang 162)
  3. Phép chia (trang 163, 164)
  4. Luyện tập (trang 164, 165)
  5. Luyện tập (trang 165)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Ôn tập về đo thể tích (trang 155)
  2. Ôn tập về đo diện tích và đo thể tích (tiếp theo) (trang 155, 156)
  3. Ôn tập về đo thời gian (trang 157, 158)
  4. Phép cộng (trang 158, 159)
  5. Phép trừ (trang 159, 160)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.