LUYỆN TẬP (trang 162)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Phép chia (trang 163, 164)
  2. Luyện tập (trang 164, 165)
  3. Luyện tập (trang 165)
  4. Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian. (trang 165, 166)
  5. Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình (trang 166, 167)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Ôn tập về đo thời gian (trang 157, 158)
  2. Phép cộng (trang 158, 159)
  3. Phép trừ (trang 159, 160)
  4. Luyện tập (trang 160, 161)
  5. Phép nhân (trang 161, 162)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.