LUYỆN TẬP (trang 165)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian. (trang 165, 166)
  2. Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình (trang 166, 167)
  3. Luyện tập (trang 167)
  4. Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình (trang 168)
  5. Luyện tập (trang 169)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 160, 161)
  2. Phép nhân (trang 161, 162)
  3. Luyện tập (trang 162)
  4. Phép chia (trang 163, 164)
  5. Luyện tập (trang 164, 165)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.