LUYỆN TẬP (trang 169)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập chung (trang 169, 170)
  2. Một số dạng bài toán đã học (trang 170)
  3. Luyện tập (trang 171)
  4. Luyện tập (trang 171, 172)
  5. Luyện tập (trang 172)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 165)
  2. Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian. (trang 165, 166)
  3. Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình (trang 166, 167)
  4. Luyện tập (trang 167)
  5. Ôn tập về tính diện tích, thể tích một số hình (trang 168)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.