LUYỆN TẬP (trang 17, 18)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Dãy số tự nhiên (trang 19)
  2. Viết số tự nhiên trong hệ thập phân (trang 20)
  3. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên (trang 21, 22)
  4. Luyện tập (trang 22)
  5. Yến, tạ, tấn (trang 23)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Hàng và lớp (trang 11, 12)
  2. So sánh các số có nhiều chữ số (trang 12, 13)
  3. Triệu và lớp triệu (trang 13, 14)
  4. Triệu và lớp triệu (tiếp theo) (trang 14, 15)
  5. Luyện tập (trang 16)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.