LUYỆN TẬP (trang 24, 25)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông (trang 25, 26, 27)
  2. Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích (trang 27, 28)
  3. Luyện tập (trang 28, 29)
  4. Héc-ta (trang 29, 30)
  5. Luyện tập (trang 30)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) (trang 20, 21)
  2. Luyện tập (trang 21)
  3. Luyện tập chung (trang 22)
  4. Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài (trang 22, 23)
  5. Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng (trang 23, 24)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.