LUYỆN TẬP (trang 26)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Tìm số trung bình cộng (trang 26, 27)
  2. Luyện tập (trang 28)
  3. Biểu đồ (trang 28, 29)
  4. Biểu đồ (tiếp theo) (trang 30, 31, 32)
  5. Luyện tập (trang 33, 34)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. So sánh và xếp thứ tự các số tự nhiên (trang 21, 22)
  2. Luyện tập (trang 22)
  3. Yến, tạ, tấn (trang 23)
  4. Bảng đơn vị đo khối lượng (trang 24)
  5. Giây, thế kỉ (trang 25)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.