LUYỆN TẬP (trang 30)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập chung (trang 31)
  2. Luyện tập chung (trang 31, 32)
  3. Luyện tập chung (trang 32)
  4. Khái niệm số thập phân (trang 33, 34, 35)
  5. Khái niệm số thập phân (tiếp theo) (trang 36, 37)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 24, 25)
  2. Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông (trang 25, 26, 27)
  3. Mi-li-mét vuông. Bảng đơn vị đo diện tích (trang 27, 28)
  4. Luyện tập (trang 28, 29)
  5. Héc-ta (trang 29, 30)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.