LUYỆN TẬP (trang 38)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Tìm số chia (trang 39)
  2. Luyện tập (trang 40)
  3. Góc vuông, góc không vuông  (trang 41, 42)
  4. Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke (trang 43)
  5. Đề-ca-mét. Héc-tô-mét (trang 44)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Gấp một số lên nhiều lần (trang 33)
  2. Luyện tập (trang 34)
  3. Bảng chia 7 (trang 35)
  4. Luyện tập (trang 36)
  5. Giảm đi một số lần (trang 37, 38)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.