LUYỆN TẬP (trang 4)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) (trang 5)
  2. Luyện tập (trang 6)
  3. Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) (trang 7)
  4. Luyện tập (trang 8)
  5. Ôn tập các bảng nhân (trang 9)
  6. Ôn tập các bảng chia (trang 10)
  7. Luyện tập (trang 10, 11)
  8. Ôn tập về hình học (trang 11, 12)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Đọc, viết. So sánh các số có ba chữ số (trang 3)
  2. Cộng, trừ các số có ba chữ số (không nhớ) (trang 4)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.