LUYỆN TẬP (trang 40, 41)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Biểu thức có chứa hai chữ (trang 41, 42)
  2. Tính chất giao hoán của phép cộng (trang 42, 43)
  3. Biểu thức có chúa ba chữ (trang 43, 44)
  4. Tính chất kết hợp của phép cộng (trang 45)
  5. Luyện tập (trang 46)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 33, 34)
  2. Luyện tập chung (trang 35, 36)
  3. Luyện tập chung (trang 36, 37)
  4. Phép cộng (trang 38, 39)
  5. Phép trừ (trang 39, 40)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.