LUYỆN TẬP (trang 40)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Góc vuông, góc không vuông  (trang 41, 42)
  2. Thực hành nhận biết và vẽ góc vuông bằng ê ke (trang 43)
  3. Đề-ca-mét. Héc-tô-mét (trang 44)
  4. Bảng đơn vị đo độ dài (trang 45)
  5. Luyện tập (trang 46)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Bảng chia 7 (trang 35)
  2. Luyện tập (trang 36)
  3. Giảm đi một số lần (trang 37, 38)
  4. Luyện tập (trang 38)
  5. Tìm số chia (trang 39)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.