LUYỆN TẬP (trang 46)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó (trang 47)
  2. Luyện tập (trang 48)
  3. Luyện tập chung (trang 48)
  4. Góc nhọn, góc tù, góc bẹt (trang 49)
  5. Hai đường thẳng vuông góc (trang 50)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 40, 41)
  2. Biểu thức có chứa hai chữ (trang 41, 42)
  3. Tính chất giao hoán của phép cộng (trang 42, 43)
  4. Biểu thức có chúa ba chữ (trang 43, 44)
  5. Tính chất kết hợp của phép cộng (trang 45)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.