LUYỆN TẬP (trang 50, 51)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Tổng nhiều số thập phân (trang 51, 52)
  2. Luyện tập (trang 52)
  3. Trừ hai số thập phân (trang 53, 54)
  4. Luyện tập (trang 54)
  5. Luyện tập chung (trang 55)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Viết các số đo diện tích dưới dạng số thập phân (trang 46, 47)
  2. Luyện tập chung (trang 47)
  3. Luyện tập chung (trang 48)
  4. Luyện tập chung (trang 48, 49)
  5. Cộng hai số thập phân (trang 49, 50)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.