LUYỆN TẬP (trang 55, 56)

https://youtu.be/Wk3SaRk4nwo
Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập chung (trang 56)
  2. Nhân với số có một chữ số (trang 57)
  3. Tính chất giao hoán của phép nhân (trang 58)
  4. Nhân với 10, 100, 1000. Chia cho 10, 100, 1000 (trang 59, 60)
  5. Tính chất kết hợp của phép nhân (trang 61)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Hai đường thẳng song song (trang 51)
  2. Vẽ hai đường thẳng vuông góc (trang 52, 53)
  3. Vẽ hai đường thẳng song song (trang 53, 54)
  4. Thực hành vẽ hình chữ nhật (trang 54)
  5. Thực hành vẽ hình vuông (trang 55)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.