LUYỆN TẬP (trang 58)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Nhân một số thập phân với một số thập phân (trang 58, 59)
  2. Luyện tập (trang 60)
  3. Luyện tập (trang 61)
  4. Luyện tập chung (trang 61, 62)
  5. Luyện tập chung (trang 62)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Trừ hai số thập phân (trang 53, 54)
  2. Luyện tập (trang 54)
  3. Luyện tập chung (trang 55)
  4. Nhân một số thập phân Với một số tự nhiên (trang 55, 56)
  5. Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 (trang 57)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.