LUYỆN TẬP (trang 58)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Bảng chia 8 (trang 59)
  2. Luyện tập (trang 60)
  3. So sánh số bé bảng một phần mấy số lớn (trang 61)
  4. Luyện tập (trang 62)
  5. Bảng nhân 9 (trang 63)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Bảng nhân 8 (trang 53)
  2. Luyện tập (trang 54)
  3. Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số (trang 55)
  4. Luyện tập (trang 56)
  5. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé (trang 57)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.