LUYỆN TẬP (trang 62)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Bảng nhân 9 (trang 63)
  2. Luyện tập (trang 64)
  3. Gam (trang 65, 66)
  4. Luyện tập (trang 67)
  5. Bảng Chia 9 (trang 68)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé (trang 57)
  2. Luyện tập (trang 58)
  3. Bảng chia 8 (trang 59)
  4. Luyện tập (trang 60)
  5. So sánh số bé bảng một phần mấy số lớn (trang 61)

BÀI KIỂM TRA

3 thoughts on “LUYỆN TẬP (trang 62)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.