LUYỆN TẬP (trang 62)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Bảng nhân 9 (trang 63)
  2. Luyện tập (trang 64)
  3. Gam (trang 65, 66)
  4. Luyện tập (trang 67)
  5. Bảng Chia 9 (trang 68)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé (trang 57)
  2. Luyện tập (trang 58)
  3. Bảng chia 8 (trang 59)
  4. Luyện tập (trang 60)
  5. So sánh số bé bảng một phần mấy số lớn (trang 61)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.