LUYỆN TẬP (trang 77)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) (trang 78)
  2. Luyện tập (trang 79)
  3. Luyện tập chung (trang 79, 80)
  4. Luyện tập chung (trang 80)
  5. Giới thiệu máy tính bỏ túi (trang 81, 82)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập chung (trang 73)
  2. Tỉ số phần trăm (trang 73, 74)
  3. Giải toán về tỉ số phần trăm (trang 75)
  4. Luyện tập (trang 76)
  5. Giải toán về tỉ số phần trăm (tiếp theo) (trang 76, 77)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.