LUYỆN TẬP (trang 78)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Chia một số cho một tích (trang 78, 79)
  2. Chia một tích cho một số (trang 79)
  3. Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 (trang 80)
  4. Chia cho số có hai chữ số (trang 81)
  5. Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) (trang 82)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Nhân với số có ba chữ số (tiếp theo) (trang 73)
  2. Luyện tập (trang 74)
  3. Luyện tập chung (trang 75)
  4. Chia một tổng cho một số (trang 76)
  5. Chia cho số có một chữ số (trang 77)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.