LUYỆN TẬP (trang 83)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) (trang 83, 84)
  2. Luyện tập (trang 84)
  3. Thương có chữ số 0 (trang 85)
  4. Chia cho số có ba chữ số (trang 86)
  5. Luyện tập (trang 87)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Chia một số cho một tích (trang 78, 79)
  2. Chia một tích cho một số (trang 79)
  3. Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 (trang 80)
  4. Chia cho số có hai chữ số (trang 81)
  5. Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) (trang 82)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.