LUYỆN TẬP (trang 84)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Thương có chữ số 0 (trang 85)
  2. Chia cho số có ba chữ số (trang 86)
  3. Luyện tập (trang 87)
  4. Chia cho số có ba chữ số (tiếp theo) (trang 87, 88)
  5. Luyện tập chung (trang 90, 91)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 (trang 80)
  2. Chia cho số có hai chữ số (trang 81)
  3. Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) (trang 82)
  4. Luyện tập (trang 83)
  5. Chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) (trang 83, 84)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.