LUYỆN TẬP (trang 99)

Video hướng dẫn chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. So sánh các số trong phạm vi 10.000 (trang 1000
  2. Luyện tập (trang 101)
  3. Phép cộng các số trong phạm vi 10.000 (trang 102)
  4. Luyện tập (trang 103)
  5. Phép trừ các số trong phạm vi 10.000 (trang 104)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 94)
  2. Các số có bốn chữ số (tiếp theo) trang 95
  3. Các số có bốn chữ số (tiếp theo) trang 96
  4. Số 10.000 – Luyện tập (trang 97)
  5. Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng (trang 98)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.