LUYỆN TẬP VỀ DIỆN TÍCH (tiếp theo) trang 104, 105, 106

Video hướng dẫn chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập chung (trang 106)
  2. Hình hộp chữ nhật. Hình lập phương (trang 108)
  3. Diện tích Xung quanh và diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật (trang 110)
  4. Luyện tập (trang 110)
  5. Diện tích Xung quanh và diện tích toàn phần của hình lập phương (trang 111)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Diện tích hình tròn (trang 99, 100)
  2. Luyện tập (trang 100)
  3. Luyện tập chung (trang 100, 101)
  4. Giới thiệu biểu đồ hình quạt (trang 101, 102)
  5. Luyện tập về tính diện tích (trang 103, 104)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.