MI-LI-MÉT VUÔNG. BẢNG ĐƠN VỊ ĐO DIỆN TÍCH (trang 27, 28)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập (trang 28, 29)
  2. Héc-ta (trang 29, 30)
  3. Luyện tập (trang 30)
  4. Luyện tập chung (trang 31)
  5. Luyện tập chung (trang 31, 32)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập chung (trang 22)
  2. Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài (trang 22, 23)
  3. Ôn tập: Bảng đơn vị đo khối lượng (trang 23, 24)
  4. Luyện tập (trang 24, 25)
  5. Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông (trang 25, 26, 27)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.