NHÂN MỘT SỐ THẬP PHÂN VỚI MỘT SỐ THẬP PHÂN (trang 58, 59)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập (trang 60)
  2. Luyện tập (trang 61)
  3. Luyện tập chung (trang 61, 62)
  4. Luyện tập chung (trang 62)
  5. Phép chia chia một số thập phân cho một số tự nhiên (trang 63, 64)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 54)
  2. Luyện tập chung (trang 55)
  3. Nhân một số thập phân Với một số tự nhiên (trang 55, 56)
  4. Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000 (trang 57)
  5. Luyện tập (trang 58)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.