NHÂN MỘT SỐ VỚI MỘT TỔNG (trang 66, 67)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Nhân một số với một hiệu (trang 67, 68)
  2. Luyện tập (trang 68)
  3. Nhân với số có hai chữ số (trang 69)
  4. Luyện tập (trang 69, 70)
  5. Giới thiệu nhân nhẩm số có hai chữ số với 11 (trang 70, 71)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Tính chất giao hoán của phép nhân (trang 58)
  2. Nhân với 10, 100, 1000. Chia cho 10, 100, 1000 (trang 59, 60)
  3. Tính chất kết hợp của phép nhân (trang 61)
  4. Nhân với số có tận cùng là chữ số 0 (trang 61, 62)
  5. Đề-Xi-mét vuông (trang 62, 63, 64)

BÀI TIẾP THEO

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.