NHÂN SỐ CÓ BA CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (trang 55)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập (trang 56)
  2. So sánh số lớn gấp mấy lần số bé (trang 57)
  3. Luyện tập (trang 58)
  4. Bảng chia 8 (trang 59)
  5. Luyện tập (trang 60)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Bài toán giải bằng hai phép tính (trang 50)
  2. Bài toán giải bằng hai phép tính (tiếp theo) (trang 51)
  3. Luyện tập (trang 52)
  4. Bảng nhân 8 (trang 53)
  5. Luyện tập (trang 54)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.