NHÂN SỐ CÓ BỐN CHỮ SỐ VỚI SỐ CÓ MỘT CHỮ SỐ (tiếp theo) trang 115

Video hướng dẫn giải toán chi tiết

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập (trang 116)
  2. Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (trang 117)
  3. Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số (tiếp theo) (trang 118)
  4. Chia số có bốn chữ số Cho số có một chữ số (tiếp theo) (trang 119)
  5. Luyện tập (trang 120)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 109)
  2. Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính (trang 110, 111)
  3. Vẽ trang trí hình tròn (trang 112)
  4. Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số (trang 113)
  5. Luyện tập (trang 114)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.