NHÂN SỐ ĐO THỜI GIAN VỚI MỘT SỐ (trang 135)

https://youtu.be/fjmyAqQFQ6Q
Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Chia số đo thời gian cho một số (trang 136)
  2. Luyện tập (trang 137)
  3. Luyện tập chung (trang 137, 138)
  4. Vận tốc (trang 138, 139)
  5. Luyện tập (trang 139, 140)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập chung (trang 128)
  2. Bảng đơn vị đo thời gian (trang 129, 130, 131)
  3. Cộng số đo thời gian (trang 131, 132)
  4. Trừ số đo thời gian (trang 132, 133)
  5. Luyện tập (trang 134)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.