ÔN TẬP CÁC BẢNG CHIA (trang 10)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập (trang 10, 11)
  2. Ôn tập về hình học (trang 11, 12)
  3. Ôn tập về giải toán (trang 12)
  4. Xem đồng hồ (trang 13, 14)
  5. Xem đồng hồ (tiếp theo) (trang 14, 15, 16)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Cộng các số có ba chữ số (có nhớ một lần) (trang 5)
  2. Luyện tập (trang 6)
  3. Trừ các số có ba chữ số (có nhớ một lần) (trang 7)
  4. Luyện tập (trang 8)
  5. Ôn tập các bảng nhân (trang 9)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.