ÔN TẬP: KHÁI NIỆM VỀ PHÂN SỐ (trang 3, 4)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số (trang 5, 6)
  2. Ôn tập: So sánh hai phân số (trang 6, 7)
  3. Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) (trang 7)
  4. Phân số thập phân (trang 8)
  5. Luyện tập (trang 9)

BÀI KIỂM TRA

2 thoughts on “ÔN TẬP: KHÁI NIỆM VỀ PHÂN SỐ (trang 3, 4)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.