ÔN TẬP: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ HAI PHÂN SỐ (trang 10)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số (trang 11)
  2. Hỗn số (trang 12, 13)
  3. Hỗn số (tiếp theo) (trang 13, 14)
  4. Luyện tập (trang 14)
  5. Luyện tập chung (trang 15)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số (trang 5, 6)
  2. Ôn tập: So sánh hai phân số (trang 6, 7)
  3. Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) (trang 7)
  4. Phân số thập phân (trang 8)
  5. Luyện tập (trang 9)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.