ÔN TẬP: SO SÁNH HAI PHÂN SỐ (tiếp theo) trang 7

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Phân số thập phân (trang 8)
  2. Luyện tập (trang 9)
  3. Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số (trang 10)
  4. Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số (trang 11)
  5. Hỗn số (trang 12, 13)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Ôn tập: Khái niệm về phân số (trang 3, 4)
  2. Ôn tập: Tính chất cơ bản của phân số (trang 5, 6)
  3. Ôn tập: So sánh hai phân số (trang 6, 7)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.