ÔN TẬP: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÂN SỐ (trang 5, 6)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Ôn tập: So sánh hai phân số (trang 6, 7)
  2. Ôn tập: So sánh hai phân số (tiếp theo) (trang 7)
  3. Phân số thập phân (trang 8)
  4. Luyện tập (trang 9)
  5. Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân số (trang 10)
  6. Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số (trang 11)

BÀI TRƯỚC

Ôn tập: Khái niệm về phân số (trang 3, 4)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.