ÔN TẬP VÀ BỔ SUNG VỀ GIẢI TOÁN (trang 18, 19)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Luyện tập (trang 19, 20)
  2. Ôn tập và bổ sung về giải toán (tiếp theo) (trang 20, 21)
  3. Luyện tập (trang 21)
  4. Luyện tập chung (trang 22)
  5. Ôn tập: Bảng đơn vị đo độ dài (trang 22, 23)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Luyện tập (trang 14)
  2. Luyện tập chung (trang 15)
  3. Luyện tập chung (trang 15, 16)
  4. Luyện tập chung (trang 16, 17)
  5. Ôn tập về giải toán (trang 17, 18)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.