ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ (tiếp theo) trang 170

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Ôn tập về đại lượng (trang 170, 171)
  2. Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) (trang 171, 172)
  3. Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) (trang 172, 173)
  4. Ôn tập về hình học (trang 173)
  5. Ôn tập về hình học (tiếp theo) (trang 174)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Ôn tập về biểu đồ (trang 164, 165, 166)
  2. Ôn tập về phân số (trang 166, 167)
  3. Ôn tập về các phép tính với phân số (trang 167, 168)
  4. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) (trang 168, 169)
  5. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) (trang 169)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.