ÔN TẬP VỀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ (trang 167, 168)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) (trang 168, 169)
  2. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) (trang 169)
  3. Ôn tập về các phép tính với phân số (tiếp theo) (trang 170)
  4. Ôn tập về đại lượng (trang 170, 171)
  5. Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) (trang 171, 172)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (trang 162, 163)
  2. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) (trang 163)
  3. Ôn tập về các phép tính với số tự nhiên (tiếp theo) (trang 164)
  4. Ôn tập về biểu đồ (trang 164, 165, 166)
  5. Ôn tập về phân số (trang 166, 167)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.