ÔN TẬP VỀ ĐẠI LƯỢNG (trang 172, 173)

Video hướng dẫn

CÁC BÀI TIẾP THEO

  1. Ôn tập về hình học (trang 174)
  2. Ôn tập về hình học (tiếp theo) (trang 174, 175)
  3. Ôn tập về giải toán (trang 176)
  4. Ôn tập về giải toán (tiếp theo) (trang 176)
  5. Luyện tập chung (trang 177)

CÁC BÀI TRƯỚC

  1. Ôn tập các số đến 100 000 (trang 169)
  2. Ôn tập các số đến 100.000 (tiếp theo) (trang 170)
  3. Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100.000 (trang 170, 171)
  4. Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100.000 (tiếp theo) (trang 171)
  5. Ôn tập bốn phép tính trong phạm vi 100.000 (tiếp theo) (trang 172)

BÀI KIỂM TRA

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.